Πληροφορίες

Χορηγίες

Κωνσταντίνος Ουζούνης
General Manager
Tel: (+30) 210 998 4864
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu

Γρηγόρης Φλουρής
Key Account Manager
Tel: (+30)210 998 4901
E-mail: flouris.g@ethosmedia.eu

Ράντω Μανώλογλου
Key Account Manager
Tel: (+30) 210 998 4863
E-mail: manologlou.r@ethosmedia.eu

Marketing

Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου
PR & Marketing Communications Manager
Tel: (+30) 210 9984917
E-mail: papaspiliotopoulou.a@ethosmedia.eu

Ανδρέας Μπάλτας
Events Executive
Tel: (+30) 210  9984906
E-mail: baltas.a@ethosmedia.eu

Logistics

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής
Conferences Manager
Tel: (+30) 210 9984909
Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu

Στέλιος Γαλάτουλας
Events Coordinator
Tel: (+30) 210 9984920
Εmail: galatoulas.s@ethosmedia.eu

Ομιλητές

Μαριάνα Βαζαίου
Events Executive
Tel: (+30) 210 998 4932
E-mail: vazaiou.m@ethosmedia.eu

Εγγραφή Συνέδρων & Συμμετοχές

Νίκος Αθανασίου
Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων
Tηλ.: (+30) 210 998 4912
Email: athanasiou.n@ethosmedia.eu

Ατομικές Συμμετοχές

Βούλα Βασιλικού
Sales Executive
Tel: (+30) 210 9984908
Εmail: vassilikou.p@ethosmedia.eu

Διοργάνωση

Ethos Events

Η ETHOS ΕVENTS σχεδιάζει και διοργανώνει συνέδρια, επιχειρηματικά βραβεία και καινοτόμες εκδηλώσεις για τα πεδία δραστηριότητας της ETHOS MEDIA S.A.  καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της. Στόχος είναι να προσφέρει στα επικεφαλής στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα επιχειρηματικά events εστιάζουν στους τομείς των επενδύσεων, της ασφαλιστικής αγοράς, της υγείας, της ξενοδοχίας και των εξαγωγών.

Παράλληλα, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet με portals, websites και ηλεκτρονικά newsletters. Ειδικότερα, στις εκδόσεις της ETHOS MEDIA S.A. συγκαταλέγονται: το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ, το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B Pharma & Health Business και το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World.

Όσον αφορά στο internet, η ETHOS MEDIA S.A.  δραστηριοποιείται με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr, το portal virus.com.gr για την πολιτική υγείας και φαρμάκου και την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week.

Georgeson

Ο ‘Ομιλος GEORGESON ιδρύθηκε το 1935 και είναι ο πρώτος και σημαντικότερος πάροχος στρατηγικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και επενδυτές που επιδιώκουν να αφήσουν το στίγμα τους στην επιχειρηματική στρατηγική.

Πρωταρχικός σκοπός του Ομίλου είναι να προσφέρει υποστήριξη σε εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, σε σχέση με περίπλοκες συναλλαγές. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής, στους πελάτες, εύστοχων και προηγμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι βασικές υπηρεσίες του Ομίλου συμπληρώνονται και αναβαθμίζονται από τις υπηρεσίες στρατηγικής συμβουλευτικής που προσφέρει, οι οποίες περιλαμβάνουν πρακτικές ανάπτυξης πελατείας, ταυτοποίησης στοιχείων μετόχων, ανάλυσης εταιρικής διακυβέρνησης, πρόβλεψης ψηφοφορίας και εμβάθυνσης σε προφίλ επενδυτών και μετόχων.

Ο Όμιλος GEORGESON εγγυάται επιτυχία και περιορισμό του ρίσκου διαφόρων συναλλαγών, σε Διοικητικά Συμβούλια και Διευθύνοντες Συμβούλους ανά τον κόσμο που κάνουν χρήση της εμπειρογνωμοσύνης του σχετικά με επενδυτικές πρακτικές, καθώς και της μοναδικής -βασισμένης σε δεδομένα- τεχνογνωσίας.

Η διεθνής παρουσία του Ομίλου και το αποτύπωμά του, του επιτρέπουν να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάλυση και άμβλυνση των λειτουργικών κινδύνων που συνδέονται με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως.

Τόπος Διεξαγωγής

NJV Athens Plaza