Βασίλης Βύζας

Tax & Legal Partner, PwC Ελλάδας

Ο Βασίλης είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998. Ξεκίνησε την καριέρα του στην PwC Ελλάδας το 2002 έχοντας προηγουμένως εργαστεί στην συμβουλευτική εταιρεία “Arthur Andersen” και στο δικηγορικό γραφείο Ηλία Παρασκευά.

Είναι επικεφαλής του τμήματος νομικών υπηρεσιών της PwC Ελλάδας καθώς και του τμήματος Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών για εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες παρέχονται από την PwC Ελλάδας σε συνεργασία με την δικηγορική εταιρεία “Ψύλλα – Βύζας – Κατρινάκης Δικηγορική Εταιρεία”.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων σχετικά με θέματα φορολογικής αναδιάρθρωσης και due diligence. Στο πελατολόγιό του συμπεριλαμβάνονται τράπεζες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και ελληνικές δημόσιες και οικογενειακές επιχειρήσεις με έμφαση στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ακίνητης περιουσίας, τον τουρισμό, την ενέργεια και την υποδομή.

Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε ελληνικά νομικά και φορολογικά περιοδικά και είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο “Η ρήτρα κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο – Εύρος και όρια εφαρμογής”, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2017.