Γεώργιος Καραμανώλης

Συνιδρυτής & CTO / CIO, Crowdpolicy & Πρόεδρος του Ελληνικού Blockchain Hub

Ο Γιώργος έχει ισχυρή παρουσία στο χώρο ΤΠΕ, υπηρετώντας πάνω από 10 χρόνια σε υψηλές και σε στρατηγικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σήμερα είναι συνιδρυτής και CTO / CIO της Crowdpolicy, η οποία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών και πλατφορμών CrowdSourcing και CrowdFunding, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των Οργανισμών και των πολιτών.

Έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του 2009-2012, ο Γιώργος έχει συντονίσει την υλοποίηση σημαντικών θεσμών διαφάνειας (Clarity, diavgeia.gov.gr / el), e-government και άλλων έργων για την ελληνική κυβέρνηση. Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Πλατφόρμα Crowdsourcing “labs.opengov” και της Οργανωτικής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ατζέντα της ΕΕ 2020 και του επιστημονικού συμβούλου της GFOSS (Ελληνική Εταιρεία Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα). Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Διαδικτυακών Επενδυτών. Επίσης, υπήρξε Επιστημονικός Σύμβουλος της Ομάδας «Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης» στην Εθνική και Τεχνική Σχολή Αθηνών. Ο Γιώργος κατέχει πτυχίο B.Sc. στην Πληροφορική και MSc. σε Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συντονισμένη από τον Γεώργιο Καραμανώλη, η Crowdpolicy είναι ηγετική εταιρεία στους τομείς των πολιτικών (innovation in gov technology) και των fintech (καινοτομία στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές) στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σήμερα σχεδιάζει την τεχνολογική και επιχειρηματική κλίμακα των υπηρεσιών του για το 2019 για τα Βαλκάνια και την Ιταλική αγορά.

Ο Γιώργος εκλέγεται επίσης πρόεδρος του Ελληνικού blockchain Hub, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο τη διάδοση γνώσεων σχετικά με την τεχνολογία blockchain και DLT στην Ελλάδα για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.