Γιάννης Χαραλαμπίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, World’s 100 Most Influential People in Digital Government

O Γιάννης Χαραλαμπίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου σχεδιάζει και διοικεί δράσεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα, και Υπεύθυνος του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπου συντονίζει την υλοποίηση καινοτομικών έργων εκσυγχρονισμού του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα σε διεθνές επίπεδο.
Έχει περισσότερα από 20 έτη εμπειρία στη σχεδίαση, υλοποίηση, διοίκηση και εφαρμογή σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων ως Υπεύθυνος Έργων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει εργαστεί για 8 έτη ως Διευθυντικό Στέλεχος του ομίλου SingularLogic, όπου διοίκησε την ανάπτυξη προϊόντων και την επέκταση της εταιρείας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για 7 έτη έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 10 βιβλία και 200 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές προτυποποίησης και επιστημονικά όργανα. Τα τελευταία έτη έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια UC Berkeley, TU Delft, Stevens Institute, State University New York, University of Washington, City University Hong Kong, Swinburne University and Wollongong University Australia.
Το 2016 έχει διακριθεί ως ο 8ος πιο σημαντικός συγγραφέας – ερευνητής σε παγκόσμιο επίπεδο και πρώτος από την Ελλάδα στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανάμεσα σε 10.000 ακαδημαϊκούς, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Washington των ΗΠΑ.
Από το 2018 περιλαμβάνεται, ως μοναδικός Έλληνας, στη λίστα με τους «100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση», του οίκου Apolitical Group, μαζί με πολιτικούς, επιστήμονες και επιχειρηματίες που καθοδηγούν το νέο φαινόμενο.