Χάρης Κυριαζής

πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Ο Χάρης Κυριαζής, Πολ. Μηχανικός, MBA, Ph.D., αρχικά εργάστηκε στη βιομη­χα­νία, και κατόπιν θήτευσε σαν Γενικός Γραμματέας Εθνικής Οικονομίας (1992-1993). Από το 1994 μέχρι το 2011 υπήρξε Επικεφαλής φορολογικού και εν συνεχεία συμβουλευτικού τμήματος  της Arthur Andersen και του συμβουλευτικού τμήματος της PwC, με ποικίλη εμπειρία σε έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης σημαντική είναι η έκθεσή του σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής, ως σύμβουλος της κυβέρνησης ή δρώντας για λογαριασμό του ΣΕΒ, όπου θήτευσε ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος (2011-2015). Οι κύριες τρέχουσες ασχολίες του είναι ως σύμβουλος στο ΔΣ του ΣΕΒ και εκπρόσωπός του για θέματα κοινωνικού διαλόγου και εταιρικής διακυβέρνησης, και η συμμετοχή του σε ΔΣ ή ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου εισηγμένων και μη εταιρειών (Lamda Development, Ελλάκτωρ, Τράπεζα Αττικής, PQH, Skama). Συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στο ΔΣ της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και στην Ομάδα Εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).