Χριστίνα Κολιάτση

Chief Legal Counsel, Hellenic Corporation of Assets and Participations SA (HCAP)

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2000) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο από το King’s College, University of London (2001-2002). Εργάστηκε σε δικηγορικές εταιρείες με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Ενέργειας, αναλαμβάνοντας τη θέση Partner, και εν συνεχεία τη θέση Senior Manager σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία, όπου ήταν επικεφαλής του τμήματος εταιρικού δικαίου και υπεύθυνη για εξαγορές, συγχωνεύσεις (κατά το ελληνικό δίκαιο και διασυνοριακές ) και το μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος στους ειδικούς εκκαθαριστές τριών συνεταιριστικών τραπεζών και δημοσίων επιχειρήσεων. Επίσης ανέλαβε τη θέση Head of Legal σε ενεργειακή εταιρεία με διεθνή παρουσία και από το έτος 2017 ανέλαβε τη θέση Chief Legal Counsel στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε νομικά περιοδικά και σπουδάζει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα.